Om Oss

Meningen och idén bakom NyhetsPerspektiv.se

Som skapare av den här sidan så har jag sett tydliga mönster på att olika etablerade medier desperat har börjat att slåss för att försöka uppnå ett sanningsmonopol. Men jag själv och många med mig anser att all information måste få vara tillgänglig, detta eftersom att fri information skapar grunden för att vi som medborgare ska kunna väga in olika perspektiv i jakten på en mer objektiva bild av vad som faktiskt är sant.

Just nu så är det tydligt att vi är inne i ett informationskrig där etablissemanget försöker uppfostra oss medborgare i att endast konsumera media från utvalda kanaler. Och detta görs bland annat genom censur och nedsläckning, men även genom att försöka märka vissa informationskällor som fejknyheter, extremåsikter, hat, rasism, lögner och så vidare.

På grund av just den anledningen så har jag valt att spegelvända de positiva och negativa epiteten som vi annars är vana vid att höra när de listade nyhetskällorna beskrivs av etablerad media. Därav så har jag medvetet valt att beskriva de ”goda” medierna i mer negativa ordalag och tvärt om. Detta för att neutralisera bilden av alternativ media i hopp av att göra denna mer inbjudande för ”vanliga” människor, så att de faktiskt vågar ta sig en titt på vad dessa kanaler faktiskt har att säga.

Tänk på att du som medborgare har eget ansvar över att söka efter vad som är sant eller inte. Detta då sanning inte är något som serveras genom att man väljer att lita på någon eller några utvalda källor. Nej, all information som finns tillgänglig kan vara avgörande i sökandet, och verktyget för att kunna hantera denna information är den egna förmåga att kunna analysera och ställa olika perspektiv och subjektiva verklighetsuppfattningar mot varandra.

Det första steget i denna process är att inte döma information initialt som sann, falsk, god eller ond baserat på avsändare eller åsiktsfärg. Utan man måste istället utveckla förmågan att bara se informationen som just information och inget annat. Det är först när man har information från alla tänkbara motpoler som man kan väga samman flera perspektiv. Därefter så måste man försöka tänka metakognitivt med ett ständigt ifrågasättande av sitt eget tänkande. Detta för att till sist kunna se mönster som man aldrig ser om man bara väljer den information som som passar sin nuvarande ideologi.